Bosna i Hercegovina u posljednje tri godine postaje sve interesantnija za investitore koji otvaraju kompanije registrovane djelatnosti pozivnih centara. Tome svjedoči podatak da je broj radnika u ovoj industriji skoro udvostručen, od 673 radnika u 2016. na 1313 radnika u 2018. godini. Krajem 2018. direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Muamer Bandić je istakao da su često traženi operateri za unos podataka, radnici u call-centrima.

Ljudi porijeklom iz BiH koji borave i rade već duže vrijeme u razvijenim državama svijeta poput SAD-a, Kanade, Njemačke, često se raspituju o ovoj industriji kao potencijalu za ulaganje. U posljednje vrijeme sve češće je prisutan i interes stranih kompanija da dio svoje korisničke podrške prebace u našu zemlju, koji se raspituju o podacima o jezičkim vještinama bh.radnika, posebno kada je u pitanju, engleski i njemački jezik.

Tim povodom, prema podacima LRC BIS - Business Intelligence Systema sačinili smo pregled ove industrijske grane kako bismo investitorima olakšali odluku o mogućoj investiciji u ovaj sektor. 


Broj kompanija u posljednje tri godine


U 2016. godini 50 firmi je registrovane u djelatnosti pozivnih centara, dok je u 2018. godini broj kompanija iznosio 63.

 


Vrste kompanija


Od gore navedenih kompanija, 77% kompanija ostvaruje prihod do pola miliona KM, 19% kompanija do 5 miliona KM, a 3,2% više od 5 miliona KM.

 

 


Broj uposlenika i prosječne plate


U 2018. je ova industrija brojila  1.313 radnika. Broj zaposlenih u ovoj industriji od 2016. godine kada je iznosio 673, porastao na 1.313 u 2018. godini, što je povećanje za 95%, te je broj radnika u ovoj industriji skoro udvostručen.

 

Prosječna mjesečna bruto plata radnika u ovim kompanija je 1.077 KM, odnosno 551 EUR. To znači da su radnici u kompanijama registrovane djelatnosti pozivnih centara u prosjeku plaćeni 6 KM po satu, odnosno 3 EUR po satu.
 

Troškovi plata

BAM

EUR

Ukupni troškovi plata

16,967,348

8,675,267

Broj uposlenih

1,313

 

Prosječna godišnja bruto plata po uposleniku

12,923

6,607

Prosječna mjesečna bruto plata po uposleniku

1,077

551

Prosječna dnevnica po uposleniku

51

26

Prosječna satnica uposlenika

6

3


S druge strane, mjesečni prihod po uposleniku iznosi 2.460,00 KM, odnosno  1.258,00 EUR. Prosječni prihod po satu po uposleniku iznosi 15 KM, odnosno 7 EUR.

 

Vrsta prihoda

BAM

EUR

Godišnji prihod po uposleniku

29,514

15,090

Mjesečni prihod po uposleniku

2,460

1,258

Dnevni prihod po uposleniku

117

60

Prosječni prihod po satu po uposleniku

15

7

 


PRIHOD I IZVOZ


Ukupan prihod od prodaje kao i prihod od izvoza bilježe značajan porast. Prihodi od prodaje koji su u 2016. godini iznosili 23,65 miliona KM, su u 2018. porasli na 38,75 miliona KM, što je u procentima 64%.

Prihodi od izvoza su u periodu od 2016.-2018. godine porasli za skoro 60%. Taj broj je u 2016. iznosio 19,62 miliona KM, a u 2018. više od 31 milion KM.

 

 


Top 20 kompanija prema prihodu


 


Udio 10 kompanija prema ukupnom prihodu


 


Ukupna dobit


Kompanije registrovane djelatnosti pozivnih centara su u 2018. godini zajedno ostvarile ukupnu dobit od 6,11 miliona KM što je za 3,2% povećanje dobiti u ovoj industriji u odnosu na ukupnu dobit iz 2016. godine, kada je taj broj iznosio 5,93 miliona KM.

 


 

 


Top 10 kompanija po operativnoj dobiti