Nedavno je USAID Diaspora Invest objavio poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za investitore dijaspore koji su spremni uložiti u kompanije odnosno podnijeti prijedloge za poslovna ulaganja u "proizvodne sektore", uključujući: poljoprivredu, energetiku, turizam, metalnoprerađivački sektor, drvnoprerađivački sektor i druge proizvodno-prerađivačke sektore, kao i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

Ovaj put za naš portal analiziramo sektor poljoprivrede sa naglaskom na industrijsku granu “Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti u vezi s njima”.

Potencijali poljoprivredne proizvodnje u BiH koji se ogledaju u povoljnim klimatskim uvjetima, velikom broju najrazličitijih poljoprivrednih kultura, očuvanom poljoprivrednom zemljištu, proizvodima izvrsne kvalitete i tradicije, velikom broju autohtonih i izvornih proizvoda, tradiciji, znanju i trudu poljoprivrednih proizvođača, ipak nisu iskorišteni u potpunosti.

Ljudi porijeklom iz BiH koji borave i rade već duže vrijeme u razvijenim državama svijeta poput SAD-a, Kanade, Njemačke, često se raspituju o ovoj industriji kao potencijalu za ulaganje.

Tim povodom, prema podacima LRC BIS - Business Intelligence Systema sačinili smo pregled ove industrijske grane kako bismo investitorima olakšali odluku o mogućoj investiciji u ovaj sektor. 

 


Broj kompanija u posljednje tri godine 


U 2016. godini registrovano je 786 kompanija koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i preradom, dok se u 2019. godini taj broj povećao za 56 kompanija i iznosi 842.

 


Vrste kompanija


Od navedenih kompanija, 79,2% kompanija ostvaruje prihod do pola miliona KM, 17,9% kompanija do 5 miliona KM, a 2,9% više od 5 miliona KM.

 

 


Otkup i direktna prodaja poljoprivrednih proizvoda u I. kvartalu 2019. godine.


U I. kvartalu 2019. godine bilježi se povećanje vrijednosti otkupa žitarica za 15,1%, industrijskog bilja za 78,6%, krompira za 91,8%, povrća za 94,4%, stočnog krmnog bilja za 116,7%, voća za 50,1% i životinja za 141,3%, dok se smanjenje vrijednosti otkupa bilježi kod proizvoda životinja za 14,6% i ostalih proizvoda za 57,0% u odnosu na I kvartal 2018. godine. Povećanje vrijednosti direktne prodaje/realizacije u I kvartalu 2019. godine u odnosu na I kvartal 2018. godine bilježi se kod krompira za 19,7%, voća za 61,3%, sadnog materijala za 5,7%, alkoholnih pića za 12,7%, životinja za 22,2% i proizvoda životinja za 15,1%, dok se smanjenje vrijednosti direktne prodaje/realizacije bilježi kod žitarica za 30,8%, povrća za 13,5%, stočnog krmnog bilja za 35,3% i ostalih proizvoda za 1,8%.

Izvor: Agencija za statistiku BiH


Broj uposlenika i prosječne plate


Broj radnika u poljoprivrednom sektoru posljednjih godina je poprilično stabilan bez naglog porasta što se može vidjeti iz priloženog grafika. To je posljedica činjenice da potencijal ovog sektora u BiH još uvijek nije prepoznat u dovoljnoj mjeri. U 2016. godini broj radnika je iznosio 3.679, a u 2018 taj je broj smanjen za samo 8 radnika.

Prosječna mjesečna bruto plata radnika u ovim kompanija je 1.113,00 KM, odnosno 569,00 EUR. To znači da su radnici u kompanijama registrovane djelatnosti pozivnih centara u prosjeku plaćeni 7 KM po satu, odnosno 3,5 EUR po satu.

 

Troškovi plata

BAM

EUR

Ukupni troškovi plata

48,987,208

25,046,762

Broj uposlenih

3,667

 

Prosječna godišnja bruto plata po uposleniku

13,359

6,830

Prosječna mjesečna bruto plata po uposleniku

1,113

569

Prosječna dnevnica po uposleniku

53

27

Prosječna satnica uposlenika

7

3

S druge strane, mjesečni prihod po uposleniku iznosi 11.100,00 KM, odnosno  5.675,00 EUR. Prosječni prihod po satu po uposleniku iznosi 66 KM, odnosno 34 EUR.

 

Vrsta prihoda

BAM

EUR

Godišnji prihod po uposleniku

133,195

68,102

Mjesečni prihod po uposleniku

11,100

5,675

Dnevni prihod po uposleniku

529

270

Prosječni prihod po satu po uposleniku

66

34

 


PRIHOD I IZVOZ


Ukupan prihod od prodaje u posljednje dvije godine bilježi blagi pad. Prihodi od prodaje koji su u 2016. godini iznosili 511,354 miliona KM, su u 2018. pali na 488,425 miliona KM, što je u procentima pad od 4.45%.

Prihodi od izvoza su se 2017. godine povećali za 25,65% u odnosu na 2016. godine. Međutim u 2018. godini bilježe pad od 18,33%.

 

 


Top 20 kompanija prema prihodu


 


Udio 10 kompanija prema ukupnom prihodu


 


Ukupna dobit


Kompanije registrovane u okviru poljoprivrednog sektora  su u 2018. godini zajedno ostvarile ukupnu dobit od 1,09 miliona KM što predstavlja pad dobiti od 79% u ovoj industriji u odnosu na ukupnu dobit iz 2016. godine, kada je taj broj iznosio 5,35 miliona KM.

 


Top 10 kompanija po operativnoj dobiti