USAID Diaspora Invest u okviru svog grant programa podržava kompanije koje se bave preradom drveta. U cilju povećanja interesovanja za drvnu industriju za naš portal analiziramo ovaj sektor sa naglaskom na industrijsku granu “Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala”.

Kada je u pitanju drvna industrija BiH ima ogromne sirovinske potencijale kao osnovu za daljni razvoj. Međutim problem je što se poslovne aktivnosti u okviru ovog sektora u našoj zemlji uglavnom zasnivaju na izvozu sirovina.Umjesto izvoza sirovina fokus bi se trebao preusmjeriti na finalnu preradu gdje se ostvaruje veća dodana vrijednost, što znači veći dohodak i mogućnost za investiranje u mašine i tehnologije, a u konačnici i veću zaposlenost. Iako je veliki broj nezaposlenih u BiH, potraga za  zaposlenicima u drvnoj industriji je vrlo teška. Slična je situacija i kada je riječ o onima koji trebaju da upravljaju pogonima jer nedostaje i inženjera drvne industrije. Kao i kod većine ostalih privrednih grana u BiH uvezivanje s obrazovnim institucijama bi značajno doprinjelo njenom rastu i razvoju. 

Prema podacima LRC BIS - Business Intelligence Systema sačinili smo pregled još jedne industrijske grane kako bismo investitorima olakšali odluku o mogućoj investiciji u ovaj sektor. 

 


Broj kompanija u posljednje tri godine 


U 2016. godini registrovano je 1065 kompanija koje se bave preradom drveta, dok se u 2018. godini taj broj povećao za 33 kompanije i iznosi 1098.


Vrste kompanija


Od navedenih kompanija, 59,4% kompanija ostvaruje prihod do pola miliona KM, 36,2% kompanija do 5 miliona KM, a 4,5% više od 5 miliona KM.


Broj zaposlenika i prosječne plate


Broj radnika u drvnoj industriji posljednjih godina je doživio porast. On je najizraženiji u 2017. godini i bilježi rast od 1208 radnika, dok je blaži u 2018.i bilježi rast od 391 radnika.

Prosječna mjesečna bruto plata radnika u kompanijama u drvnoj industriji je 943,00 KM, odnosno 482,00 EUR. To znači da su radnici u kompanijama koje se bave preradom drveta u prosjeku plaćeni 6 KM po satu, odnosno 3 EUR po satu.

 

Troškovi plata

BAM

EUR

Ukupni troškovi plata

173.101.942

88.505.618

Broj zaposlenih

15.304

 

Prosječna godišnja bruto plata po zaposleniku

11.311

5.783

Prosječna mjesečna bruto plata po zaposleniku

943

482

Prosječna dnevnica po zaposleniku

45

23

Prosječna satnica zaposlenika

6

3

 

S druge strane, mjesečni prihod po zaposleniku iznosi 6.981,00 KM, odnosno  3.569,00 EUR. Prosječni prihod po satu zaposlenika iznosi 42 KM, odnosno 21 EUR.

 

Vrsta prihoda

BAM

EUR

Godišnji prihod po zaposleniku

83.767

42.829

Mjesečni prihod po zaposleniku

6.981

3.569

Dnevni prihod po zaposleniku

332

170

Prosječni prihod po satu po zaposleniku

42

21

 

 


PRIHOD I IZVOZ


Ukupan prihod od prodaje u posljednje tri godine bilježi konstantan te stabilan rast. Prihodi od prodaje koji su u 2016. godini iznosili  milijardu i 94 miliona KM, porasli su u 2018. na milijardu i 281 milion KM, što je vrlo značajan porast od gotovo 16%.

Prihodi od izvoza su se 2017. godine povećali za 22,73% u odnosu na 2016. godinu. Međutim u 2018. godini bilježe pad od 20,1%.

 


Top 20 kompanija prema prihodu


 

 


Udio 10 kompanija prema ukupnom prihodu


 

 


Ukupna dobit


Kompanije registrovane u okviru sektora prerade drveta su u 2018. godini zajedno ostvarile ukupnu dobit od 45,73 miliona KM što predstavlja pad dobiti od 30% u ovoj industriji u odnosu na ukupnu dobit iz 2016. godine, kada je taj broj iznosio 62,25 miliona KM.

 


Top 10 kompanija po operativnoj dobiti