Metalski sektor u Bosni i Hercegovini ima dugu historiju, velike potencijale, te posjeduje prirodnu konkurentnu prednost uglavnom zbog postojećih zaliha sirovina, konkurentnih cijena proizvoda te bogatog naslijeđa. Metalski sektor pruža snažnu ljudsku i resursnu bazu, kao i dugu tradiciju koja omogućava održivi razvoj različitih djelatnosti. 

Počeci metalnog sektora u Bosni i Hercegovini sežu duboko u prošlost, osobito kroz obrtnički rad i proizvodnju. BiH je bogata mineralnim sirovinama (željezna ruda, boksit, olovo, cink i bakar). Industrija prerade je prilično raznovrsna i obuhvaća proizvodnju baznih metala - željezo, čelik i legure, izradu gotovih proizvoda od metala koji prolaze procese kovanja, prešanja i valjanja, metalurgiju praha, obradu i presvlačenje metala i opći inženjering. Okosnicu metalnog sektora u BiH čine dva poduzeća: Mittal Steel Zenica i Aluminij Mostar.

Fokus ove analize je na proizvodnji gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme iz razloga što se na ovu vrstu proizvodnje fokusiraju manja i srednja poduzeća koja dominiraju bh. tržištem. Za razliku od gotovih metalnih proizvoda, proizvodnjom baznih metala bave se uglavnom velike kompanije kojih je mali broj.

Da se radi o jednom od najuspješnijih privrednih sektora u BiH govore brojke koje pokazuju konstantan rast broja zaposlenih, broja kompanija, dobiti te značajan porast prihoda od prodaje i izvoza.

Prema podacima LRC BIS - Business Intelligence Systema sačinili smo pregled još jedne industrijske grane kako bi potencijalni investitorima prikazali prethodno navedeni potencijal.

 


Broj kompanija u posljednje tri godine 


U 2016. godini registrovane su 822 kompanije koje se bave preradom metala, dok se u 2018. godini taj broj povećao za 36 kompanija i iznosio je 858.

 


Vrste kompanija


Od navedenih kompanija, 56,3% kompanija ostvaruje prihod do pola miliona KM, 33,3% kompanija do 5 miliona KM, a 10,4% više od 5 miliona KM.

 


Broj zaposlenih i prosječne plate


Broj radnika u metalnom sektoru tokom posljednje tri godine bilježi značajan porast od oko 1500 radnika godišnje.

Prosječna mjesečna bruto plata radnika u kompanijama metalnog sektora je 1.517,00 KM, odnosno 776,00 EUR. To znači da su radnici u kompanijama koje se bave proizvodnjom gotovih metalnih proizvoda u prosjeku plaćeni 9 KM po satu, odnosno 5 EUR po satu.

 

Troškovi plata

BAM

EUR

Ukupni troškovi plata

381.202.938

194.905.967

Broj zaposlenih

20.942

 

Prosječna godišnja bruto plata po zaposlenom

18.203

9.307

Prosječna mjesečna bruto plata po zaposlenom

1.517

776

Prosječna dnevnica po zaposlenom

72

37

Prosječna satnica zaposlenom

9

5

 

S druge strane, mjesečni prihod po zaposlenom iznosi 18.011,00 KM, odnosno  9.209,00 EUR. Prosječni prihod po satu zaposlenika iznosi 42 KM, odnosno 21 EUR.

 

Vrsta prihoda

BAM

EUR

Godišnji prihod po zaposlenom

216.129

110.505

Mjesečni prihod po zaposlenom

18.011

9.209

Dnevni prihod po zaposlenom

858

439

Prosječni prihod po satu po zaposlenom

107

55

 


PRIHOD I IZVOZ


Ukupan prihod od prodaje u posljednje tri godine zabilježio je nagli porast osobito u usporedbi sa ostalim privrednim granama. Prihodi od prodaje koji su u 2016. godini iznosili milijardu i 789 miliona KM, porasli  su u 2018. na 2 milijarde i 370 miliona KM, što predstavlja porast od značajnih 32%. Prihodi od izvoza također bilježe konstantan rast. Porast u 2018. u odnosu na 2016 iznosi 35%.

 


Top 20 kompanija prema prihodu


 


Udio 10 kompanija prema ukupnom prihodu


 


Ukupna dobit


Kompanije registrovane u okviru sektora prerade metala su u 2018. godini zajedno ostvarile ukupnu dobit od 217 miliona KM što predstavlja porast od 24% u odnosu na 2016. godinu.

 


Udio top 10 kompanija prema dobiti