Računovodstveni sektor u Bosni i Hercegovini je slabo razvijen u usporedbi sa većim, ekonomskim razvijenijim zemljama svijeta. Razlog ovome je jednostavno manja količina velikih kompanija i organizacija koje bi koristile složenije i profesionalnije usluge računovodstva. Uprkos ovoj činjenici neke od najvećih internacionalnih računovodstvenih kompanija poput KPMG, Deloitte te PWC imaju svoje koncelarije u BiH. Posmatrajući omjer domaćih i stranih kompanija u top deset prema parametrima prihoda i dobiti možemo primijetiti da je on gotovo jednak što je rijetkost kada je u pitanju bh tržište.

 


Broj kompanija u posljednje tri godine


U 2016. godini u okviru sektora računovodstva registrovane su 684 kompanije i taj je broj je konstantno rastao, u 2017. na 700 te na 715 u 2018. godini.


Vrste kompanija


Od navedenih kompanija, 93,1% kompanija ostvaruje prihod do pola miliona KM, 6,7% kompanija do 5 miliona KM, a samo jedna kompanija više od 5 miliona KM.

 

 


Broj zaposlenih i prosječne plate


Broj radnika u sektoru računovodstva je imao konstantan rast od oko 200 radnika godišnje u 2017. I 2018. godini.

Prosječna mjesečna bruto plata radnika u kompanijama u sektoru računovodstva 2018. godine iznosila je 1.517,00 KM, odnosno 776,00 EUR. To znači da su radnici u kompanijama koje se bave računovodstvom u prosjeku plaćeni 9 KM po satu, odnosno 5 EUR po satu.

 

Troškovi plata

BAM

EUR

Ukupni troškovi plata

57.154.362

29.222.561

Broj zaposlenih

3.140

 

Prosječna godišnja bruto plata po zaposlenom

18.202

9.307

Prosječna mjesečna bruto plata po zaposlenom

1.517

776

Prosječna dnevnica po zaposlenom

72

37

Prosječna satnica zaposlenom

9

5

 

Mjesečni prihod po zaposlenom iznosi 3.404,00 KM, odnosno 1.740,00 EUR. Prosječni prihod po satu zaposlenika iznosi 20 KM, odnosno 10 EUR.

 

Vrsta prihoda

BAM

EUR

Godišnji prihod po zaposlenom

40.846

20.884

Mjesečni prihod po zaposlenom

3.404

1.740

Dnevni prihod po zaposlenom

162

83

Prosječni prihod po satu po zaposlenom

20

10

 


PRIHOD I IZVOZ


Ukupan prihod od prodaje u 2017. Godini porasta je za 3 miliona KM, dok je u 2018. Zabilježio značajniji porast od blizu 16 miliona KM. Prihod od izvoza je prilično nizak te sa bilježi manje povećanje: u 2017. Godini za oko 540 hiljada KM, te u 2018. za oko 200 hiljada u odnosu na 2017.

 


Top 20 kompanija prema prihoduUdio top 10 kompanija prema ukupnom prihoduUkupna dobit


Kompanije registrovane u okviru sektora računovodstva ostvaruju dosta veliku ukupnu godišnju dobit,naročito uzimajuću u obzir da se ona u 2017. godini povećala za 5 miliona KM a u 2018. za gotovo 4 miliona KM.

 


Top 10 kompanija po dobiti