Porezna uprava FBiH objavila je da je shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica na linku sačinila i na svojoj web stranici objavila Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa, na linku.

Također, Uprava je sačinila Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja - Obrazac – ZSD na linku i Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Obrazac – ZSD na linku.

Navedena Uputstva i Zahtjev se nalaze na web stranici Porezne uprave FBiH u dijelu Obrasci i Zakoni.

Obrazac - ZSD je objavljen u PDF formatu koji je editabilan, tako da ga je moguće popuniti u elektronskom obliku, odštampati, potpisati i ovjeriti pečatom obveznika ili popuniti i ručno, odštampati i dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Uprava je obavijestila porezne obveznike da imaju pravo na subvencioniranje doprinosa ako ispunavaju sljedeća dva uslova - da su izmirili obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. i da imaju pad ostvarenog prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019.

Preduslov za uspješnu obradu zahtjeva tj.  Obrasca – ZSD da su plaćene obaveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno sa mjesecom 02/2020. i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija.

- Stoga pozivamo porezne obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na isplaćene plaće zaključno sa 02/2020., to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uslov pada prometa od 20 posto i više ostvare pravo na subvenciju. Porezni obveznici koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključnio sa 02/2020. neće ostvariti pravo na subvenciju iako imaju pad prihoda od 20 posto i više, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Izvor: Fena