6. Maj '19
17. Maj '19
12:01
Sarajevo, BiH

Treći Leader Project, desetodnevni edukativni program MBA tipa na kojem sudjeluju vrhunski predavači Ivey Business School iz Kanade,  održava se u Sarajevu od 6.maja do 17.maja 2019. godine.

Ivey je jedan od dva najvažnija proizvođača poslovnih predmeta u svijetu zajedno sa Harvardom i proglašen je za najboljeg svjetskog MBA programa od strane Bloomberg Businessweek 2014. i 2015. godine.

Priliku da u BiH učestvuju u edukaciji imaju učesnici odabrani kroz selekcijski proces između brojnih aplikanata; bh. poduzetnika, menadžera, vlasnika srednjih i malih preduzeća, mladih profesionalaca, ali i studenata završnih godina sa impozantnim CV-ima i motivacijom koji imaju ideju za svoj biznis.

U okviru deset dana intenzivnih predavanja i radionica, iskusni predavači Ivey Business School iz Kanade pružit će priliku učesnicima da unaprijede vlastite poslovne vještine, savladaju analitičke alate, upoznaju procese odlučivanja, a na samom kraju treninga očekuje se da razviju vlastiti biznis plan i predstave ga potencijalnim investitorima. Simulacije realnih situacija u različitim poslovnim disciplinama kao što su marketing, finansije, ljudski resursi, strateško planiranje, u sesijama jedan na jedan, posebne su prednosti ovog programa.