Voda

Centralnim sistemom vodosnadbijevanja u BiH upravlja oko 120 komunalnih stanica, koje su organizovane kao javna preduzeća u vlasništvu općina, kantona ili gradova. Cijene vodosnabdijevanja se određuju na lokalnom nivou vlasti i različite su u zavisnosti od općine.

Cijena vode se utvrđuje na osnovi ulaznih troškovnih elemenata, a to su: voda, kanalizacija, posebne vodne naknade (PVN) za korištenje voda i PVN za zaštitu voda (u zavisnosti od nivoa zagađenja otpadnih voda).

U oktobru 2016. godine prosječna mjesečna cijena vode iznosila je 0,511 EUR/m3, a kanalizacije 0,256 EUR/m3.

Prema podacima Nacionalnog akcijskog plana za okoliš (NEAP), industrijski sektor u BiH najviše koristi vodu iz vlastitih izvora, s tim da se neke industrije još uvijek snadbijevaju iz javnog sistema.  Ipak, smanjenje potrošnje vode u industrijskom sektoru dovelo je do pada u količni zagađene vode.
BiH ima veoma kvalitetnu vodu za piće. Voda iz slavina je sigurna za piće.