Fondovi

Strani investitori u oba entiteta mogu da se prijave za poticaje koji su planirani i izdvojeni iz državnih budžeta, kao npr. poticaje za razvoj turizma, poljoprivredne podrške, projekte i za podršku malim i srednjim preduzećima, koji se dodjeljuju na osnovu raspisanih javnih poziva.

Za preduzeća koja su postigla određenu dobit, ali imaju dugovanja, postoje načini olakšanja dugova kroz podršku iz različitih grantova i programa.

U 2017. nastala je nova inicijativa USAID-a, švedske agencije SIDA i Nove Banke - krediti za bh. BiH dijasporu, kako bi se unaprijedile veze između investitora u BiH i bh. dijaspori.