Visoko obrazovana i povoljna radna snaga

Bosna i Hercegovina je jedinstvena po tome što kao relativno mala zemlja ima obilje obrazovane radne snage. Ljudski kapital u BiH određuju sljedeći potencijali:

  • Visoko edukovana i kompetitivna radna snaga;
  • Potencijal informatičkog i digitalnog kadra;
  • Mogućnost za razvoj poduzetništva kroz razvoj privatnog sektora;
  • Duga tradicija u različitim industrijskim granama;
  • Specijalizirani stručnjaci koji rade širom različitih sektora;
  • Raširena upotreba engleskog jezika u poslovnoj korespondenciji.