Perspektiva priduživanja EU

Bosna i Hercegovina je dosta uznapredovala na putu prema Evropskoj Uniji. Godine 2003. prepoznata je kao potencijalni kandidat za članstvo u EU. Od tada, na snagu je stupio niz sporazuma između EU i Bosne i Hercegovine – o viznim olakšcama i ponovnom prijemu, Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima, te Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Sljedeći korak je također načinjen, te je BiH na početku 2016. dostavila aplikaciju za članstvo u EU, te je primila Upitnik o pristupanju od Evropske Komisije.

EU je i dalje najveći trgovinski partner BiH, sa trgovinom koja je zabilježila protok od gotovo 8 miliona eura vrijedne robe u 2015.

Radi poduzetih aktivnosti pristupanja EU, ubrzani Proces ekonomske reforme u BiH je znatno doprinio poboljšanoj poslovnoj klimi. Cilj države je da ukloni pravne i administrativne prepreke za poslovanje u BiH, kao i da stvori najatraktivnije poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi.