Pogodno pravno okruženje

Strani investitori imaju ista prava i obaveze kao i stanovnici BiH. Pored toga, pružaju im se razne povlastice i prednosti, koje ne mogu biti nadglasane ili odbačene bilo kakvom drugom regulacijom ili zakonom, osim ako to ne znači povoljnije uslove za investitora.

Shodno tome, prava i povlastice investitora podrazumijevaju da:

  • Strani investitori imaju pravo da otvore račun u bilo kojoj komercijalnoj banci, u domaćoj ili bilo kojoj slobodno konvertibilnoj valuti na teritoriji BiH;
  • Strani investitori imaju pravo da zaposle strane državljane, koji imaju prava u skladu sa zakonima o radu i migraciji u BiH;
  • Strani investitori su zaštićeni od nacionalizacije, rekvizicije ili mjera koje imaju sličan efekat;
  • Strani investitori mogu posjedovati nekretnine na prostoru BiH, te imati ista prava na imovinu kao i svako drugo pravno lice u BiH;
  • Strani investitori mogu bez odlaganja, u bilo kojoj slobodno konvertibilnoj valuti, vršiti prijenos sredstava bilo kakvih prihoda koje su stekli kao rezultat njihovih investicija u BiH;
  • Ne postoje nikakva ograničenja prilikom upravljanja kompanijama sa stranim kapitalom. Osnivač sam/-a bira rukovodstvo firme;
  • Oprema koja se uvozi kao dionički kapital izuzeta je od plaćanja carinskih obaveza (ovaj izuzetak se ne odnosi na putnička vozila, automate za zabavu i igre na sreću).