Ljudski resursi

Bosna i Hercegovina je jedinstvena po tome što kao relativno mala zemlja ima obilje obrazovane radne snage. Ljudski kapital u BiH određuju sljedeći potencijali: 

•    Visoko edukovana i kompetitivna radna snaga, 
•    Pogodno pravno okruženje
•    Potencijal informatičkog i digitalnog kadra,
•    Mogućnost za razvoj poduzetništva kroz razvoj privatnog sektora,
•    Duga tradicija u različitim industrijskim granama
•    Raširena upotreba engleskog jezika u poslovnoj korespondenciji

 


HR konsultacije


Restart pruža konsultacije za angažman visokoprofilnih profesionalaca u pravnom i ekonomskom sektoru, kao i direktne kontakte freelancera i dobavljača u sektorima koji vas zanimaju. Vodimo kompletan proces regrutacije osoblja, od objavljivanja oglasa preko testiranja kandidata, do finalne selekcije u skladu sa vašim željama i zahtjevima.