Raspoloživi prirodni resursi i ljepote

Bosna i Hercegovina ima raznolik pejzaž, sa šumama, plodnim nizijama i 23 km obale uz Jadransko more.

Država je poznata po obilju prirodnih resursa. Ovi resursi uključuju velike površine obradivog zemljišta, velike šume, izvore pitke vode, te vrijedna nalazišta minerala poput soli, mangana, srebra, olova, bakra, željezne rude, hroma i uglja. 

Bosna i Hercegovina je jedna od posljednih preostalih neistraženih prirodnih ruta Dinarida, sa ogromnim površinama divlje i netaknute prirode, koje privlače avanturiste i ljubitelje prirode širom svijeta.
Prirodni resursi kao i optimalni klimatski uvjeti stvaraju izvanredne prilike za proizvodne djelatnosti poput poljoprivrede, što je odlično za investicije visokih prihoda.  

U Bosni i Hercegovini, drvo je napoznatije od svih prirodnih resursa; 53% države je prekriveno šumom koja može poslužiti i u industriji namještaja, kao i u građevinstvu. Ove šume imaju potencijal kojim mogu omogućiti skoro 7 miliona m3 oblovine godišnje, na održivoj bazi. 

Drugi, izrazito potencijalni resursi, uključuju:
●    Osnovni izvor primarne energije u BiH je ugljen (mrki ugalj i lignit) s procjenjenim rezervama od 10x109 tona;
●    Hidro potancijal koji iznosi 6 000 MW, se koristi u visini od samo 35%;
●    Prema urađenim opsežnim analizama, postoji značajan potencijal energije vjetra;
●    Izvori sirovina za proizvodnju energije iz bio-mase su veoma povoljni, uključujući oko 1,5 miliona m³ šumskih ostataka i ostataka drvne industrije (drvni otpad, piljevina, iver i otpad od tehničkog drveta, itd);
●    Mogućnosti za eksploataciju geo-termalne i solarne energije su dostupne u velikoj mjeri, ali još uvijek nisu istražene i iskorištene;
●    Preliminarna istraživanja nafte i plina ukazuju na postojanje perspektivnih naslaga na velikom broju mjesta u BiH (rezerve se procjenjuju na oko 50 miliona tona nafte).