Uslovi korištenja

Korištenjem web-platforme Diasporainvest.ba i registracijom korisnika/ce, potvrđujem da prihvatam sve uslove korištenja navedene u Uslovima korištenja.

Prava i obaveze korisnika

Stranica diasporainvest.ba posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja na domeni Diasporainvest.ba. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uslovom da ne krše odredbe Usova korištenja, te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domene Diasporainvest.ba.

Diasporainvest.ba sastoji se od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od strane posjetilaca i korisnika te veza na druge stranice izvan domene Diasporainvest.ba.

Rizici

Korištenjem sadržaja internet stranice Diasporainvest.ba korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti

Diasporainvest.ba se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene Diasporainvest.ba, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene Diasporainvest.ba, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene Diasporainvest.ba.

Tačnost informacija

Informacije objavljene unutar domene Diasporainvest.ba ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obavezujuće stručno mišljenje. Diasporainvest.ba ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene unutar domene Diasporainvest.ba.

Veze

Diasporainvest.ba sadržava veze na druge internet stranice. Ove veze objavljujene su u dobroj namjeri. Diasporainvest.ba ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene, a sa kojima na ovakav način može biti povezana.

Autorska prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni Diasporainvest.ba mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Diasporainvest.ba polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela domene Diasporainvest.ba smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Ukoliko smatrate da je portal Diasporainvest.ba na bilo koji način povrijedio Vaša autorska prava ili druga prava, molimo da to prijavite na e-mail adresu: info@diasporainvest.ba. Vaš zahtjev će u najkraćem roku biti razmotren. Ukoliko zahtjev bude opravdan sporni sadržaj će biti uklonjen.

Korištenje podataka za statistiku i rezultate projekta

Diasporainvest.ba zadržava pravo objavljivati statističke preglede karakteristika korisnika/ca (po kategorijama, interesovanjima i uspostavljenim vezama na web-stranici) u svrhu prikazivanja rezultata projekta prema javnosti i prema pokrovitelju Projekta.

Izmjene i stupanje na snagu

Portal Diasporainvest.ba zadržava pravo izmjene Uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni Diasporainvest.ba.