Izvori finansiranja

Tehnička podrška - USAID Diaspora Invest
04.03.2018
04.03.2022
Nova banka a.d. - Krediti za bh. dijasporu osigurani garancijama USAID/Sida
20.04.2018
31.12.2018
Grant program - USAID Diaspora Invest
01.01.2018
31.12.2018

Video biblioteka