Aktivnosti

Investiraj u projekte u BiH

PODIJELI :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Kroz naš dosadašnji rad smo spoznali da je dijaspora zainteresovana da investira u BiH. U prilog ovome govore i brojne kompanije širom BiH koje su pokrenute uz podršku, ili od strane, bh.dijaspore. Ove kompanije su ne samo da su otvorile nova radna mjesta, već su uvele nove tehnologije i nove načine poslovanja u sredinama u kojima posluju.

Međutim, razvojni potencijal u ovom kontekstu je nažalost još uvijek uglavnom neiskorišten. Naime, u BiH trenutno ne postoje mehanizmi koji bi koji bi omogućili olakšano investiranje dijaspori kroz investicione fondove, crowdfunding platforme i slično.

Tim USAID projekta Diaspora Invest, zajedno sa Biznis centrom bh.dijaspore, je trenutno u procesu izrade investicijske/crowdfunding/lending platforme za dijasporu koja će uskoro biti puštena u rad.

Više informacija o ovome slijedi ubrzo.

Do samog puštanja platforme u rad, pogledajte bazu podataka investicijskih projektata koja je izrađena u sklopu Agencije za promociju stranih investicija – FIPA ovdje

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.