Aktivnosti

Poslovna praksa u Bosni i Hercegovini

PODIJELI :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

USAID projekat „Diaspora Invest“ u saradnji sa Američkom trgovačkom komorom u BiH raspisuje javni poziv za mlade članove/ice bh. dijaspore za učešće u programu organizacije poslovne prakse/stažiranja pri kompanijama u Bosni i Hercegovini, a poziv obuhvata mlade od 18 do 30 godina starosti, koji žele iskusiti poslovnu praksu/stažiranje u jednoj od kompanija u domovini, a koja odgovara njihovoj struci, usmjerenju, interesovanju i potrebama.

Ovaj poziv obuhvata članove/ice bh. dijaspore (ljude porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji su najmanje 3 godine u kontinuitetu u posljednjih 5 godina živjeli u inostranstvu) koji imaju od 18 do 30 godina, a koji su: studenti/ice dodiplomskih i postdiplomskih studija, ili su završili dodiplomske ili postdiplomske studije.

Aktivnosti će se realizirati u periodu od jula do decembra, a po izboru prijavljenih kompanija (krajem maja), selekciji kandidata/kandidatkinja za stažiranje (početak juna), te sklapanju sporazuma za realizaciju stažiranja (krajem juna). Realizacija pripremnih trening programa bi se provela online putem u julu, a sama praksa u julu/august/septembru – što će se dodatno precizirati pojediničnim planovima za svakog učesnika/cu programa.

Rok za dostavu potrebnih informacija je 30.03. svake relevantne projektne godine.

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.