Aktivnosti

Zatraži podršku pri pokretanju biznisa/ B2B u BiH

Zatrazi podrsku pri pokretanju biznisa B2B u BiH f

PODIJELI :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Biznis centar bh. dijaspore – Diaspora Business Center (DBC) djeluje u sklopu organizacije ‘Naša perspektiva’ koja od 2010. godine radi na involviranju dijaspore u razvoj BiH. DBC, djelujući po principu one-stop-shopa, pruža usluge i neophodnu podršku:

 1. poslovnoj dijaspori u cilju lakšeg ulaganja te uspostavljanja poslovne saradnje u BiH,
 2. postojećim investitorima, članovima bh. dijaspore, u cilju daljeg razvoja njihovog poslovanja u BiH,
 3. domaćim privrednicima kroz širenje njihovog poslovanja na strana tržišta, povezujući ih sa kompanijama (i pojedincima) u inostranstvu čiji su vlasnici ili u kojima radi bh.dijaspora,
 4. jedinicama lokalnih samouprava u BiH u cilju lakšeg involviranja dijaspore u razvoj mjesta porijekla.

 

Aktivnosti sa poslovnom zajednicom/investitorima iz dijaspore i BiH

Usluge DBC-a:

 • Pružanje informacija
 • Usluge podrške pri investiranju
 • Usluge poslovnog povezivanja/B2B
 • Usluge poslovnog planiranja i savjetovanja
 • Ostalo, naime sprovođenje aktivnosti u cilju:
  • prenosa znanja i iskustva od strane bh.dijaspore u BiH,
  • pokretanja novih investicijskih i razvojnih projekata sa dijasporom,
  • umrežavanja bh. dijaspore u cilju zajedničkog ulaganja u BiH
  • uspostavljanja saradnje sa drugom i trećom generacijom iseljenika (mladima)

 

Aktivnosti sa jedinicama lokalnih samouprava (JLS) u BiH

Pored rada sa investitorima, DBC pruža podršku lokalnim sredinama u cilju lakšeg involviranja dijaspore u razvoj mjesta porijekla. Aktivnosti koje se sprovode na lokalnom nivou su:

 • Izrada lokalnih strategija i planova saradnje sa dijasporom
 • Mapiranje dijaspore na lokalnom nivou
 • Uspostavljanje oblika saradnje sa dijasporom (lokalne kancelarije za dijasporu, lokalni koordinatori za dijasporu, savjeti/vijeća za dijasporu i slično)
 • Pružanje obuka razvojnim akterima unutar JLS
 • Uspostavljanje komunikacijskih kanala sa dijasporom (društvene mreže, bilteni..)
 • Izrada promotivnih materijala namjenjenih dijaspori (profili/vodiči za dijasporu)
 • Organizacija skupova sa dijasporom (poslovni, stručni i drugi skupovi)
 • Omogućavanje prenosa znanja dijaspore u mjestima porijekla

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.