Aktivnosti

VRSTE PREDUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI

U Bosni i Hercegovini kao formu poslovanja možete izabrati jedan od 4 oblika društava/preduzeća, od čega su većina regulisana entitetskim zakonima o privrednim društvima, a obrt je uređen posebnim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, odnosno Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti RS. 

Obrt

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registriranih djelatnosti fizičkih osoba u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju, u svrhu postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Proces registracije obrta traje relativno kratko. Pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi u općini/opštini registracije.

Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću

Federacija Bosne i Hercegovine

Osniva se zaključivanjem ugovora između dvije ili više domaćih/stranih fizičkih osoba.

Članovi odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze preduzeća (svojom cjelokupnom imovinom). Nije utvrđen minimum ili maksimum osnivačkog kapitala.

Republika Srpska

Osniva se donošenjem akta o osnivanju dvije ili više domaćih / stranih fizičkih i / ili pravnih osoba koja se obavezuju poslovati pod istim imenom.

Članovi odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze preduzeća (svojom cjelokupnom imovinom). Nije utvrđen minimum ili maksimum osnivačkog kapitala.

Društvo sa ograničenom solidarnom odgovornošću (doo)

Federacija Bosne i Hercegovine

Osniva se donošenjem akta o osnivanju ili ugovorom između jedne ili više domaćih/stranih fizičkih i/ili pravnih osoba s osnovnim kapitalom podijeljenim u uloge.

Član društva s ograničenom odgovornošću odgovara za obaveze društva u visini njegovog uloga u tom društvu. Minimalni osnivački kapital iznosi 1.000,00 (hiljadu) KM (cca 500,00 – pet stotina EUR).

Republika Srpska

Osniva se aktom o osnivanju jedne do stotinu domaćih/stranih fizičkih i/ili pravnih osoba.

Ulagač u društvu s ograničenom odgovornošću nije osobno odgovoran ni za jednu od obaveza društva, već odgovara vrijednošću uloženog kapitala u preduzeće. Minimum osnovnog kapitala je 1,00 KM. (cca 0,50 euro centi)

 

Komanditno društvo (k.d.)

Federacija Bosne i Hercegovine

Osniva se ugovorom između dvije ili više domaćih/stranih fizičkih osoba i/ili pravnih osoba.

Najmanje jedan partner ima potpunu odgovornost (uključujući privatno vlasništvo) i najmanje jedan partner ima ograničenu odgovornost koja se ograničava vrijednošću njegovog udjela u tom preduzeću. Nije utvrđen minimum ili maksimum osnovnog kapitala.

Republika Srpska

Osniva se donošenjem akta o osnivanju između dvije ili više domaćih/stranih fizičkih i/ili pravnih osoba.

Najmanje jedna osoba ima neograničenu odgovornost i najmanje jedna osoba ima odgovornost koja je proporcionalna visini uloženog kapitala u preduzeće. Nije utvrđen minimum ili maksimum osnovnog kapitala.

Dioničarsko društvo (d.d.)

Federacija Bosne i Hercegovine

Pravno društvo koje se osniva ugovorom jedne ili više domaćih/stranih fizičkih ili pravnih osoba – dioničara s početnim kapitalom podijeljenim u dionice.

Otvoreno društvo je pravna osoba (banka, osiguravajuće društvo ili preduzeće) s minimumom osnovnog kapitala od BAM 4.000.000,00 – četiri miliona (cca 2.000.000,00 – dva miliona EUR) i najmanje 40 dioničara čije su dionice emitirane putem javne ponude.

Zatvoreno društvo je vrsta dioničkog društva čije se dionice izdaju među ograničenim brojem sudionika. Minimum osnovnog kapitala je BAM 50.000,00 – pedeset hiljada (cca 25. 000,00 – dvadeset i pet hiljada EUR).

Republika Srpska

Pravno je društvo koje se osniva osnivačkim aktom jedne ili više domaćih/stranih fizičkih i/ili ravnih osoba s osnovnim kapitalom podijeljenim u određeni broj dionica.

Otvoreno društvo je pravna osoba, čijim dionicama se javno trguje, tj. čije se dionice nude na prodaju na otvorenom tržištu i upisuju se na berzi i drugim javnim tržištima. Minimum osnovnog kapitala je BAM 50.000 (cca 25.000 EUR).

Zatvoreno društvo je vrsta dioničarskog društva čije se dionice dijele među ograničenim brojem dioničara. Minimum osnovnog kapitala je BAM 20.000,00 (cca 10.000,00 EUR).

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.