Aktivnosti

O nama

Naša Perspektiva (NP) je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine. Od svog osnivanja organizacija je fokusirana na involviranje bh.dijaspore u razvoj zemlje porijekla.

Svake godine, NP organizuje Biznis forum bh.dijaspore – BHdiaFor, koji predstavlja najveći poslovni skup dijaspore u BiH.

Također, organizacija rukovodi Biznis centrom bh. dijaspore (Diaspora Business Center/DBC), one-stop šopom za poslovnu dijasporu, kao i platformom www.diasporainvest.ba, alatima nastalim u okviru realizacije USAID projekta Diaspora Invest.

Na kraju, a u cilju involviranja dijaspore u lokalni ekonomski razvoj, NP blisko sarađuje sa preko 30 jedinica lokalne samouprave širom BiH.

Ova internet stranica je kreirana zahvaljujući podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Za sadržaj stranice isključivo je odgovoran njen uređivač i ona ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Dijaspora: zvanična zajednica na WhatsApp-u

Sve informacije o investicijskim i B2B prilikama u BiH, mogućnostima stažiranja, prenosa znanja, dobijanja finansijske i tehničke podrške, kao i ostalim mogućnostima angažmana dijaspore u BiH samo jedan klik od Vas.  

Partnerske zajednice

Saznajte o investicijskim i B2B mogućnostima unutar naših  partnerskih zajednica.  

Upiši se u bazu podataka i ujedno se prijavi na naš Newsletter

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.