Aktivnosti

Knowledge corner

Metodologija mapiranja dijaspore
Popis lokalnih investicionih i komercijalnih mogućnosti
Metodologija organizacije dogadaja
Metodologija organizacije događaja
Novi alati komunikacije u savremenom dobu
Koraci za uključivanje dijaspore u lokalni razvoj

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.