Aktivnosti

Uslugu prodaju vani, a rade u BiH: Je li outsourcing šansa za spriječavanje odliva kadrova?

Naša zemlja se danas suočava sa izazovima manjka kvalificirane radne snage, a outsourcing je sektor sa velikim potencijalom u našoj zemlji Dok stopa registrirane nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini stoji na 29,7 posto, realni pokazatelji, koji su rezultat provedenih anketa, gdje se savremenim metodološkim pristupom utvrđuje stvarno učešće osoba koje traže posao, ukazuju na to […]

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.