Activities

Uslugu prodaju vani, a rade u BiH: Je li outsourcing šansa za spriječavanje odliva kadrova?

Naša zemlja se danas suočava sa izazovima manjka kvalificirane radne snage, a outsourcing je sektor sa velikim potencijalom u našoj zemlji

Dok stopa registrirane nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini stoji na 29,7 posto, realni pokazatelji, koji su rezultat provedenih anketa, gdje se savremenim metodološkim pristupom utvrđuje stvarno učešće osoba koje traže posao, ukazuju na to da smo bliži stopi od 13,8 posto.

POTENCIJAL

Naša zemlja se danas suočava sa izazovima manjka kvalificirane radne snage, a veliki odliv kadrova predstavlja izazov u lokalnim zajednicama širom BiH. Istovremeno, sve značajniji udio na tržištu uzimaju outsourcing kompanije, koje veći dio svojih usluga prodaju van granica naše zemlje. Da li je outsourcing šansa za zadržavanje mlade radne snage u BiH?

– Outsourcing je danas sektor sa velikim potencijalom, imamo i dalje konkurentne cijene rada i kvalificirane stručnjake, te postoji prilika da tu dalje rastemo. Širiti ponudu, osigurati nove elemente servisa koji se mogu ostvariti na ovaj način, te komunicirati sa što većim brojem međunarodnih klijenata temelj je uspjeha, kaže Ivana Prskalo, suosnivačica i direktorica Competent Office Solutions, jedne od kompanija koje pružaju usluge outsourcinga u sektoru upravljanja ljudskim resursima sa adresom u Bosni i Hercegovini.

Ova kompanija, koja je svoj poslovni model razvila zahvaljujući saradnji i investicijama bosanskohercegovačke dijaspore, pruža usluge optimizacije HR procesa, povećanja učinkovitosti i smanjenja operativnih troškova.

– Naš tim danas broji 15 ljudi, pružamo priliku mladim ljudima, a zadržali smo stručnjake sa velikim iskustvom u ovoj oblasti. Ulažemo u unapređenje naših usluga i to se prepoznaje. Mi imamo kapacitet da se nosimo sa velikim klijentima van granica BiH, te vjerujemo da ovo može biti recept kako zadržati obrazovanu radnu snagu u zemlji, ponuditi poslove koji donose dobru platu i ohrabriti mlade ljude da razvijaju svoja znanja, dodaje Prskalo.

Izazovi sa radnom snagom te promjene pristupa radnom okruženju usmjeravaju kompanije ka traženju vanjske podrške za ova pitanja.

– Promjena prema radu na daljinu, koju je ubrzala pandemija Covid-19, i dalje utječe na prakse u HR-u. Kompanije sve više usvajaju hibridne modele, omogućavajući zaposlenicima rad i od kuće i u uredu. Globalno gledajući, odjeli za ljudske resurse zaduženi su za upravljanje ovim novim dinamikama, fokusirajući se na procese zapošljavanja na daljinu, izgradnju virtualnih timova i osiguravanje angažiranosti i produktivnosti zaposlenika na daljinu. Istovremeno, naglasak se stavlja i na pitanje dobrobiti zaposlenika i mentalnog zdravlja, aspekta koji je sve važniji u suvremenim radnim okolinama, dodala je Prskalo.

UČINAK

Trendovi se mijenjaju, ali Prskalo ukazuje na to da je potrebno ulagati u podizanje kvalifikacija i prekvalifikaciju kako bi osigurali da njihova radna snaga može zadovoljiti zahtjeve promijenjenih radnih uloga i novih tehnologija. Upotreba analitike podataka u HR-u postaje sofisticiranija, s odjelima za ljudske resurse koji koriste big data za informiranje i donošenje odluka. 

Od predviđanja promjene zaposlenika do analize učinkovitosti HR inicijativa, alati za analizu podataka pomažu stručnjacima za ljudske resurse da mjere i poboljšavaju učinak zaposlenika, angažiranost i zadržavanje.

– Naši planovi su jasni. Mi možemo trendove iz upravljanja ljudskim resursima iz svijeta prenijeti u BiH. Želimo biti lideri u sektoru outsourcinga i pružati vrhunske usluge našim klijentima. To dokazuju i naša saradnja i podrška koju smo dobili kroz USAID-ov projekat Diaspora Invest. Naša poruka za javnost i potencijalne investitore u Bosni i Hercegovini je da vjeruju u potencijal ovog tržišta i budu spremni uložiti napore kako bi zajedno postigli uspjeh i povezali se sa talentom iz naše zemlje, poručila je Prskalo.

SHARE THIS POST

SIMILAR NEWS

Uslugu prodaju vani, a rade u BiH: Je li outsourcing šansa za spriječavanje odliva kadrova?

Register in the database and at the same time sign up for our Newsletter

“Naša Perspektiva” is a non-governmental, non-profit organization founded in February 2010, with a focus on involving BiH. diaspora in the development of the country of origin.

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.