Aktivnosti

Novosti

USAID putem projekta “Diaspora Invest” predstavio aktivnosti tehničke podrške kompanijama

Uslugu prodaju vani, a rade u BiH: Je li outsourcing šansa za spriječavanje odliva kadrova?

Drvorezbarstvo iz Konjica prepoznato na svjetskom tržištu

USAID predstavio program obuke u upravljanju i prodaji za start-upe 

Ilma Grbo, farmaceutkinja i klizačica iz Berna, odlučila je povezati karijeru sa korijenima

Suzi Mikulić: Unapređenje načina poslovanja u Zapadnoj Hercegovini stvorit će nove prigode za rast

Pioniri savremene rasvjete: Oni pale svjetla naših gradova

Nuđejm Pašić nije odustao od domovine: Iz inata sam se vratio u BiH. Najlakše je bilo odustati

Uslugu prodaju vani, a rade u BiH: Je li outsourcing šansa za spriječavanje odliva kadrova?

Drvorezbarstvo iz Konjica prepoznato na svjetskom tržištu

USAID predstavio program obuke u upravljanju i prodaji za start-upe 

Ilma Grbo, farmaceutkinja i klizačica iz Berna, odlučila je povezati karijeru sa korijenima

Suzi Mikulić: Unapređenje načina poslovanja u Zapadnoj Hercegovini stvorit će nove prigode za rast

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.