Aktivnosti

USAID “Diaspora Invest 2”: Konsultanti (Inkluzija osoba sa invaliditetom; Rodna ravnopravnost)

Pozivi otvoreni do 31.1.2023.

Financial Markets International, kompanija koja provodi USAID-ov projekat “Diaspora Invest 2” u Bosni i Hercegovini, raspisala je dva poziva za konsultante (kompanije, organizacije, pojedinci) za pripremu i izradu dokumenata Plan inkluzije osoba s invaliditetom i Gender akcioni plan.

“S obzirom da USAID kroz provedbu svojih projekata daje posebnu pažnju podršci marginaliziranim grupama koje nemaju ravnopravan pristup prilikama na tržištu, ovi planovi će pomoći projektnom timu da osmisli aktivnosti koje će se obraćati pitanjima prepreka za osobe sa invaliditetom te osiguranju rodne ravnopravnosti u pristupu sredstvima i aktivnostima”, poručuju iz Financial Markets International.

Plan inkluzije osoba s invaliditetom treba uključiti analizu trenutnog stanja inkluzije osoba s invaliditetom u poslovnom okruženju BiH, pregled primjenjivih zakona i propisa, procjenu relevantnih vladinih i nevladinih programa podrške kao i preporuke za nove ili inovativne pristupe koji bi mogli biti primjenjivi u bh. kontekstu i implementirano tokom realizacije USAID Diaspora Invest 2 aktivnosti. Poziv prema konsultantima za angažman po ovom pitanju je dostupan ovdje.

Izrada Gender akcionog plana će uključivati provođenje rodne perspektive analize trenutnog stanja uključenosti u poslovno okruženje Bosne i Hercegovine, pregled relevantnih zakona i propisa koji se odnose na rodne ravnopravnosti u zemlji, procjenu vladinih i nevladinih programa i podrške ženama u Bosni i Hercegovini, identificiranje prepreka za žene relevantne za aktivnosti Projekta, te razvijanje preporuka za nove ili inovativne pristupe rodnoj inkluziji koji se mogu implementirati u kontekstu Bosne i Hercegovine u okviru USAID projekta “Diaspora Invest 2”. Poziv za angažman po ovom pitanju je dostupan ovdje.

Oba poziva su otvorena do 31.1.2023., a za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati tim USAID projekta “Diaspora Invest 2” putem e-maila info@diasporainvest.ba.

PODIJELI OBJAVU

SLIČNE OBJAVE

Stolarija iz Dervente ima budućnost u međunarodnoj tržišnoj utakmici 

“Grafičar Promet”: Tri decenije predvode inovacije u štampi

Hambash: Bh. biljni burger pronalazi svoj put i do najvećih skeptika

NYC Bagel: Melisa i David donijeli dašak Njujorka u Sarajevo

Mlade poduzetnice Emina i Merima: Ženska njega se mora okrenuti prirodnim sastojcima 

Porodica Knežević iz Banje Luke: Od majstorske radnje do 50 zaposlenih

Žene-preduzetnice prednjače u idejama na tržištu regiona

Upiši se u bazu podataka i ujedno se prijavi na naš Newsletter

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.