Aktivnosti

USAID Diaspora Invest pozvao jedinice lokalne samouprave na partnerstvo u pristupu dijaspori

Poziv prema jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za uspostavu partnerstava.

Poziv je otvoren do 10.03.2023. za sve jedinice lokalne samouprave koje pokažu kapacitet i spremnost na saradnju, a prijavne obrasce predstavnici jedinica lokalne samouprave mogu preuzeti na linku.


USAID Diaspora Invest pozvao jedinice lokalne samouprave na partnerstvo u pristupu dijaspori


USAID-ov projekat „Diaspora Invest“ je raspisao poziv prema jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za uspostavu partnerstava.

„U okviru prve faze realizacije USAID-ovog projekta „Diaspora Invest“ imali smo priliku raditi sa jedinicama lokalne samouprave širom zemlje kako bismo pomogli i podržali direktne investicije dijaspore. Pozitivni rezultati ovakve saradnje stvorili su temelj za značajnija partnerstva sa opštinama i gradovima. Zbog toga smo raspisali javni poziv koji traži od naših potencijalnih lokalnih partnera da predstave svoju viziju saradnje za značajniji direktni doprinos USAID-a u zajednicama koje prepoznaju iseljeništvo kao važan resurs“, poručuju iz Projekta.

Podrška će osigurati sistemsko jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, razvoj mreže praktičara u radu sa dijasporom, mapiranje dijaspore, pripremu direktorija potencijalnih investicijskih projekata i kapaciteta lokalne poduzetničke zajednice kao i uvezivanje sa poslovnom dijasporom kroz poslovne susrete, te kreiranje komunikacijskog plana za saradnju s dijasporom. Pored usmjerenja na ekonomski razvoj, razmatrat će se i inicijative od društvenog značaja u kojima dijaspora želi dati svoj doprinos – posebno za one usmjerene prema ženama i mladim u zajednici“, napominju iz USAID Diaspora Invest.

Paralelno sa jačanjem kapaciteta koje direktno utiču na privlačenje kapitala iseljeništva, jedan o ciljeva projekta „Diaspora Invest“ je i uspostava lokalnog investicijskog fonda koji ima za cilj da direktno podrži nove investicije koje uključuju dijasporu, te na taj način pruži direktnu podršku partnerskim jedinicama lokalne samouprave. Fond će biti sufinansiran od strane partnerskih gradova/općina/opština i USAID-a.

„Na ovaj način ćemo ohrabriti lokalne vlasti da kroz svoje budžete planiraju sredstva za sufinansiranje dijasporskih investicija čime direktno jačaju lokalnu privredu. Dijaspora je suštinski uvijek lokalna i iseljeništvo najčešće ulaže svoje znanje i novac u zajednice iz kojih su potekli. Vođeni time smo se upravo i okrenuli ovom pristupu“, dodaju iz Projekta.

Poziv je otvoren do 10.03.2023. za sve jedinice lokalne samouprave koje pokažu kapacitet i spremnost na saradnju, a prijavne obrasce predstavnici jedinica lokalne samouprave mogu preuzeti na linku.

PODIJELI OBJAVU

SLIČNE OBJAVE

Dobila i podršku USAID-a: Firma iz Posušja izvozi plastično posuđe u Evropu

Innovations Seek Investments: Discover 7 Exceptional BiH Start-Ups

Pobrklić-Kamenjaš: Dijaspora nije samo kupac, ona donosi novu vrijednost zajednici

Od Južnoafričke Republike do Bosne i Hercegovine: Kathi i Nermin otkrivaju drugačije Sarajevo

Veze koje vrijede: Domaće kompanije izvoze na strana tržišta zahvaljujući dijaspori

Dom bosanskih kranova: U Gračanici imaju rješenje za svaki problem u upravljanju teretima

INVESTICIJA IZ DIJASPORE OBEZBIJEDILA RADNA MJESTA U VUKOSAVLJU

Upiši se u bazu podataka i ujedno se prijavi na naš Newsletter

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.