Aktivnosti

Novosti

Grad na Neretvi vraća Mostarce iz svijeta: Lokalna zajednica podržala investicije dijaspore

Nuđejm Pašić nije odustao od domovine: Iz inata sam se vratio u BiH. Najlakše je bilo odustati

Zenica u procesu otvaranja novih poslovnih zona za strane i domaće investitore

Elvir Bećirović, Bosanac u Njemačkoj: Start-up scena Sarajeva može naučiti mnogo od Berlina

Druga generacija bh. dijaspore posjetila američku ambasadu, razgovarano o prvim radnim iskustvima

USAID i Tershouse sa mladim razgovarali o iskustvu dijaspore

Grad Livno i USAID održali sastanak s livanjskom dijasporom

Bh. priču podržala dijaspora: Najstariji član tima ima 23 godine, a imaju svoje IT proizvode

Nuđejm Pašić nije odustao od domovine: Iz inata sam se vratio u BiH. Najlakše je bilo odustati

Zenica u procesu otvaranja novih poslovnih zona za strane i domaće investitore

Elvir Bećirović, Bosanac u Njemačkoj: Start-up scena Sarajeva može naučiti mnogo od Berlina

Druga generacija bh. dijaspore posjetila američku ambasadu, razgovarano o prvim radnim iskustvima

USAID i Tershouse sa mladim razgovarali o iskustvu dijaspore

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.