Aktivnosti

USAID sa dva nova fonda pomaže investicije dijaspore u Bosnu i Hercegovinu 

Vlada Sjedinjenih Američkih Država, putem projekta USAID “Diaspora Invest” objavila je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kompanijama u Bosni i Hercegovini koje su osnovane u posljednje tri godine i koje imaju dokazive poslovne poveznice sa članovima i članicama bh. dijaspore. Cilj je mobilizacija dijasporskog kapitala i podsticanje ulaganja u lokalne zajednice, s naglaskom na stvaranju novih radnih mjesta i jačanju partnerstava između domaćih preduzeća i dijaspore. 

Info-sesije će se održati na sljedećim lokacijama: Sarajevo (29. septembar 2023. u 11:00, Vanjskotrgovinska komora BiH), Banja Luka (2. oktobar 2023. u 13:00, Privredna komora Republike Srpske), Kakanj (3. oktobar 2023. u 11:00, Zgrada Općine), Mostar (4. oktobar 2023. u 11:00, Vijećnica), Zenica (10. oktobar 2023. u 10:30, Gradska uprava), Brčko (11. oktobar 2023. u 11:00, Zgrada Vlade Brčko distrikta), Livno (16. oktobar 2023. u 14:00, Gradska uprava), Berkovići (17. oktobar 2023. u 10:00, Zgrada Opštine), Žepče (19. oktobar 2023. u 13:00, Restoran California), Bratunac (20. oktobar 2023. u 11:30, Zgrada Opštine). Planirana je i online sesija 12. oktobra 2023. u 15:00, koja će biti dostupna na linku: . 

Pored općeg fonda za cijelu zemlju – koji je otvoren za sve kompanije koje ispunjavaju uslove, USAID je u saradnji s partnerskim jedinicama lokalne samouprave uspostavio posebne lokalne fondove za podršku kompanijama u ovim zajednicama, s ciljem da se dodatno ohrabre lokalne dijasporske investicije. Lokalne zajednice partneri daju podudarna sredstva sa USAID-om kako bi dodatno potaknule investicije u svojim sredinama. Na taj način smo uspostavili dodatni mehanizam – koji posebno ohrabruje investicije u one opštine i gradove koji su napravili konkretne iskorake na podršci svojoj dijaspori“, poručuju iz Projekta. 

Kroz lokalne fondove biće podržani projekti iz obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave Berkovići, Bihać, Bosanska Krupa, Brčko distrikt BiH, Cazin, Centar Sarajevo, Gračanica, Istočna Ilidža, Jablanica, Jajce, Kakanj, Konjic, Livno, Lopare, Lukavac, Maglaj, Modriča, Tešanj, Travnik, Tuzla, Zavidovići, Zenica i Žepče. 

Aplikacije za oba fonda se dostavljaju putem online obrasca na www.grant.diasporainvest.ba. Uslovi prijave zahtijevaju da kompanije moraju biti osnovane u posljednje tri godine od dana objavljivanja poziva i moraju imati dokazive poslovne odnose s članovima dijaspore, bilo kroz suvlasničke strukture u kompaniji ili kroz druge forme poslovne suradnje. Pod članovima/članicama dijaspore smatraju se osobe koje su živjele izvan zemlje ili su se vratile u BiH u posljednjih pet godina, s dokazom da su najmanje tri godine boravile u inostranstvu“, dodaju iz Projekta. 

Kroz ovu inicijativu, USAID ima za cilj doprinijeti ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, omogućavajući preduzećima da prošire svoje poslovanje, istraže nove tržište i unaprijede svoje kapacitete, dok istovremeno pružaju podršku i promovišu ulaganja iz dijaspore. 

PODIJELI OBJAVU

SLIČNE OBJAVE

Dobila i podršku USAID-a: Firma iz Posušja izvozi plastično posuđe u Evropu

Innovations Seek Investments: Discover 7 Exceptional BiH Start-Ups

Pobrklić-Kamenjaš: Dijaspora nije samo kupac, ona donosi novu vrijednost zajednici

Od Južnoafričke Republike do Bosne i Hercegovine: Kathi i Nermin otkrivaju drugačije Sarajevo

Veze koje vrijede: Domaće kompanije izvoze na strana tržišta zahvaljujući dijaspori

Dom bosanskih kranova: U Gračanici imaju rješenje za svaki problem u upravljanju teretima

INVESTICIJA IZ DIJASPORE OBEZBIJEDILA RADNA MJESTA U VUKOSAVLJU

Upiši se u bazu podataka i ujedno se prijavi na naš Newsletter

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.